Psihoterapija je znanost in umetnost.

Je ustvarjalna pot odkrivanja sebe in zdravljenja duševnih ran. Cilj psihoterapije je izboljšanje kvalitete življenja, od prenehanja ali omilitve simptomov duševnega trpljenja do sprostitve življenjske energije in polnega uživanja v življenju.

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE?

Psihoterapija je zdravljenje s pomočjo pogovora. Izvajam integrativno psihoterapijo, ki je konceptualno utemeljena in z dokazi podprta psihoterapevtska smer. Integrativna psihoterapija je relacijska psihoterapija, temelj spremembe je odnos med klientom in psihoterapevtom. Uporabljamo metode in spoznanja psihoanalitičnih smeri, gestalt terapije, transakcijske analize, vedenjsko kognitivne terapije ter elemente čuječnosti. Za nas je vsak človek enkratno in celovito bitje. Zavedamo se, da so naše misli in čustva tesno povezana s telesom ter duhovno dimenzijo posameznika.

Rezultat psihoterapije je polnejše doživljanje in zavedanje sebe ter pristnejši odnosi z drugimi. Klienti poročajo o umiritvi simptomov, večjemu občutku nadzora nad svojim življenjem, občutkom svobode, doživljanjem sočutja do sebe in drugih, ustvarjalnosti, večji umirjenosti, zaupanju vase, urejanju odnosov.

Kot specializantka izvajam terapijo pod nadzorom izkušenega supervizorja.

KDO PONAVADI PRIDE NA PSIHOTERAPIJO?

Prepričana sem, da je psihoterapija primerna za vsakega, ki želi aktivno izboljševati svoje življenje, želi bolje spoznati sebe, svoje vzorce delovanja, potlačena čustva, strahove, izboljšati svoje zdravje in kvaliteto življenja.

Za psihoterapijo se odločajo posamezniki, ki se soočajo z anksioznostjo, izgorelostjo, depresijo, potrebujejo podporo pri partnerskih težavah, pri ločitvi, težavah z otroki, dobrodošli so starši otrok s posebnimi potrebami, posamezniki, ki imajo težave z odnosi v službi ali v družini, tisti, ki se soočajo z osebnostno krizo, karierno prelomnico, psihosomatskimi telesnimi simptomi, žalovanjem, napornim zdravljenjem npr. raka, srčno-žilnih bolezni, avtoimunih bolezni, neplodnostjo, se srečujejo s prisilnimi vedenji ali mislimi, praznino v življenju, osamljenostjo in drugimi težavami.

Izhajajoč iz lastnih izkušenj posebno skrb namenjam staršem otrok s posebnimi potrebami, rejnikom, posvojiteljem in vsem »socialnim« staršem. Prav tako se zavedam pomena podpore bolnikom z rakom in njihovim svojcem.

Rada bi podprla učitelje in vzgojitelje ter zaposlene v zdravstvu in sociali, ki zaradi posebnosti pri delu z ljudmi potrebujejo še posebno nego in skrb za dušo.

KAKO PSIHOTERAPIJA POTEKA?

Psihoterapija je proces, ki potrebuje svoj čas. Za doseganje sprememb so potrebna redna tedenska srečanja. Posamezno srečanje navadno traja 60 minut. Trajanje terapije je odvisno od ciljev, ki si jih posameznik postavi. Navadno poteka od nekaj tednov do nekaj let. Daljše trajanje terapije praviloma prinaša trajnejše spremembe.

Pogovor poteka v varnem, popolnoma zaupnem okolju. Kot članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo sem zavezana Kodeksu etike in profesionalne prakse ter Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Dodatno varnost klientom zagotavlja redna supervizija, ki se je udeležuje terapevt.

Avtorica slike v akrilni tehniki je Alina Asberga Nabergoj

O MENI

Po poklicu sem psihologinja in že več kot dvajset let se profesionalno ukvarjam s pomočjo ljudem.

Diplomirala sem na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani. Skozi celotno poklicno pot sem se izobraževala na različnih področjih psihologije.

Kariero sem začela kot učiteljica psihologije. Več let sem bila zaposlena na srednji šoli kot šolska psihologinja. Ukvarjala sem se s svetovanjem mladostnikom, staršem in učiteljem. Kompetence na tem področju sem potrdila s certifikatom Europsy. Delo z mladimi me je vedno znova navdihovalo in spodbujalo k raziskovanju. Posebno dobro poznam področje pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami.

Sem usposobljena mediatorka v družinskih zadevah in v sporih na področju šolstva. Kot zunanja sodelavka sem delovala na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na področju družinskih sporov. Poznam sistem in dileme rejništva ter posvojitev. Razumem postopke na sodiščih ter stiske, ki jih ob tem doživljajo posamezniki.

Sem usposobljena karierna svetovalka. Imam večletne izkušnje s svetovanjem mladim pri izbiri študija oz. poklica. Pridobila sem tudi znanja iz vodenja ter imam praktične izkušnje z vodenjem večjega kolektiva.

Zaključila sem usposabljanje iz integrativne psihoterapije in sem specializantka omenjene psihoterapevtske smeri. Izobraževala sem se iz metod vedenjsko kognitivne terapije ter metod coachinga.

Trenutno sem zaposlena v zdravstvu, ukvarjam se s področjem preventivne skrbi za zdravje. Imam izkušnje s podporo bolnikom z rakom ter s psihološko diagnostiko.

NAROČANJE

Psihoterapija je naložba v zdravje in zadovoljstvo.

Začne se z uvodnim razgovorom, kjer se pogovorimo o vaših potrebah in željah. Vsi pogovori potekajo varno in zaupno. Lahko se odločite za psihoterapijo, morda pa potrebujete le psihološko svetovanje in podporo. Vse storitve so samoplačniške, ceniki so dostopni po povpraševanju. Za dodatne informacije in za naročanje me lahko pokličete po telefonu ali pa mi pišete na elektronski naslov info@kristinabratina.si

Naredite korak k sebi. Kontaktirajte me.

Kristina Bratina univ.dipl.psih

Bevkova ulica 17, 5271 Vipava

Psihoterapijo izvajam na naslovu

Vipavska cesta 4g, 5270 Ajdovščina

Imate vprašanje?